O nama

Boriva nekretnine d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina upisana u Sudski registar trgovačkih društava u RH i Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori. Dugogodišnje iskustvo, stručnost te individualni pristup bitne su odrednice našeg poslovanja. Neprestane promjene na tržištu nekretnina potiču nas na kontinuirano usavršavanje kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove sa kojima se susrećemo.

OSNOVNI PODACI:

BORIVA nekretnine d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina i usluge
Skraćeni naziv: BORIVA nekretnine d.o.o.
Sjedište: Ljudevita Gaja 1, 10000 Zagreb

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-61818.
MB: 01446380
MBS: 080297383
OIB: 90382399399

Transakcijski račun:
Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473
IBAN: HR1423600001102064163
SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 120.000,00 KN (kuna)
Član društva i osoba ovlaštena za zastupanje: Ivana Boršćak, direktor